Qué e Nobleza Baturra

Nobleza Baturra.org pretén ser un punt de trobada de la gent de l’asquerra social i los moviments populars assamblearis i anticapitalistes, al que podés informàs, parlar, debatre…

Lo seu cam d’actuació s’axtén y limite al Aragó.

Nobleza Baturra auferís actualmen:

Nobleza Baturra se manté per voluntaris que faràn tot lo possible pa que funciono a la perfecció, pero com ni se cobre ni s’els hi pague, no’s donen garantíes ni s’accepten exigencies.

Direccions de contacte

consello(en)noblezabaturra.org

Pa relacions en colectius (petició de recursos, etc). Desde esta direcció s’emitiràn los comunicats o avisos que’s pugon produí.

monarcas(en)noblezabaturra.org

Pa relacions en los usuaris dels recursos: problemes tecnics, etc.

contrainfo(en)noblezabaturra.org

Pa enviamos convocatòries, informació, etc. No obstant, animem a publicala directament al foro.